Nieuws

 • financiële ondersteuning ondernemers in verband met COVID-19

  We hebben het geprobeerd: Om als raad persoonlijke en politieke belangen aan de kant te schuiven, om eensgezind ten tijde van deze crisis steun te geven aan onder andere de ondernemers in onze gemeente. Iedereen maakt moeilijke tijden door nu. Maar ondernemers worden ook hard geraakt. Hun inkomsten zijn bijna terug gebracht naar nul. Maar de kosten lopen wel gewoon door. Personeel moet gewoon betaald worden. Etc. Lees verder

 • Zevenaar wil lening voor jonge starter op de woningmarkt!

  Zevenaar wil lening voor jonge starter op woningmarkt opnieuw invoeren. Om de kansen voor jongeren op de woningmarkt te vergroten, wil Zevenaar de starterslening opnieuw invoeren. Daarmee kunnen jongeren tegen aantrekkelijke voorwaarden een bedrag lenen om een woning te kopen. Lees verder

 • PERIKELEN OVER EEN HAL

  PERIKELEN OVER EEN HAL Afgelopen woensdag stond op de raadsagenda de naam van de Cultuurhal van de gemeente Zevenaar. U weet wel, het miljoenen verslindende prestigeobject van dit en voorgaande colleges. Geen plan waar wij als VVD ooit voor warmgelopen zijn. Hoe dan ook: de hal is een feit en de hal moet een naam hebben. Lees verder

 • Dreamfields Blijft

  Het plan van de coalitie om een zogenaamde vermakelijkheidsretributie in te voeren heeft op zware kritiek van de VVD (en andere oppositiepartijen) gestuit. Immers, daardoor dreigt Dreamfields uit onze gemeente weg te gaan. Lees verder

 • Amendement VVD aangenomen inzake de Regionale Energie Transitie (RES)

  Amendement VVD aangenomen. Op 29 januari jl. vergaderde de gemeenteraad van Zevenaar over de Regionale Energie Transitie (RES). In deze RES wordt een start gemaakt met de gezamenlijke visie van de gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen. Lees verder

 • Ingediende wijziging warmtetransitievisie Gemeente Zevenaar

  Amendement Uitvoering Warmtetransitievisie Lees verder

 • Motie PFAS Zevenaar

  Grondverzet in Zevenaar weer mogelijk? Lees verder

 • Artikel 10a Voorrang bij urgentie

  morgen, woensdag 26 november 2019 dient de fractie een Amendement op Huisvestingsverordening in. Lees verder

 • VVD gaat voor de jeugd!

  © Ina Kotterman

  VVD gaat voor de jeugd! Lees verder

 • Algemene beschouwing 2020-2023

  Algemene beschouwing VVD tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2019 Lees verder

 • FINANCIËLE TOESTAND ZEVENAAR ZORGWEKKEND

  De financiële positie van Zevenaar is, zo blijkt plots uit de Voortgangsrapportage, zorgwekkend. Zoals de feiten nu zijn,stevent Zevenaar af op een miljoenentekort dit jaar en de komende jaren. Onder andere hoge kosten in de jeugdzorg zijn daarvoor verantwoordelijk. Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn plotseling verbaasd. Tot voor kort was er namelijk volgens dit Lokaal Belang/CDA college helemaal niets aan de hand. Zevenaar stond er financieel prima voor en waarschuwingen vanuit de provincie werden weggewuifd. Dat kan twee dingen betekenen: of de raad is voor de gek gehouden of het college is zelf volledig verrast en heeft dus totaal geen regie. Ik weet niet wat het ergste is. Lees verder

 • Motie Turmac Cultuur Centrum (TCC)

  De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 03 april 2019, Constaterende dat: Lees verder

 • Overlijden Ans van der Schrieck - Germs

  Ashes to ashes Dust to dust Lees verder

 • Renee Teunissen stopt als fractievoorzitter VVD Zevenaar

  Wisseling van de wacht Lees verder

 • WIFI IN HET CENTRUM VAN ZEVENAAR

  Vanaf volgend najaar zal voor iedereen gratis WIFI beschikbaar zijn in het Centrum van Zevenaar. Mede mogelijk gemaakt door een financiering van de Europese Unie, afkomstig uit het project Wifi4EU. Lees verder

 • Amendement Basisschool de BEM

  AMENDEMENT Raadsvergadering: woensdag 31 mei 2018 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Basisschool de BEM Raadsvoorstelnummer: Z/18/302047 Lees verder

 • 4 mei herdenking Zevenaar

  In vrijheid kunnen leven is een groot goed en hiervoor hebben mensen hun leven gegeven. We moeten dit blijven herinneren en op 4 mei werden de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht in heel Zevenaar. Lees verder

 • Opwaardering openbare ruimte Zevenaar

  © Buro Lubbers

  Het centrum van Zevenaar kenmerkt zich door haar dorpse karakter en tegelijkertijd stedelijke voorzieningenpakket. er is een aangename afwisseling tussen reuring en rust. de Kerkstraat, Marktstraat en Grietsestraat vormen een lint waarlangs Zevenaar is uitgegroeid tot de stad die het nu is. onderdeel van het lint is het kernwinkelgebied. Het lint wordt door een aantal bijzondere plekken verrijkt, zoals de buitenruimte rondom de H.andreas-kerk, de markt, het Raadhuisplein en de pleinruimtes rond het Muldershof. deze plekken hebben de potentie om een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit te combineren met functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. een vitaal centrum is divers en flexibel. Het centrum van Zevenaar heeft sterke hoofdwinkelstraten. maar daarnaast ook winkels die meer in de luwte liggen; aangetrokken door een lagere huurprijs. In het centrum wordt volop gewoond boven winkels en er is een divers pakket aan horeca en leisure. de basis is op orde. Willen we het centrum toekomstbestendig houden, dan is het belangrijk om het programma te verrijken. Het centrum van Zevenaar heeft de kwaliteiten om uit te groeien tot een aantrekkelijk en vitaal winkelgebied. de opwaardering van de openbare ruimte kan deze kwaliteiten versterken en weer laten schitteren. Lees verder

 • VVD faliekant tegen OZB-verhogingen!

  Deze week worden in de commissievergadering van de gemeente Zevenaar de door de coalitie van CDA en Lokaal Belang voorgestelde OZB verhogingen behandeld. De VVD is enorm boos over deze voorstellen. Voor de bewoners, bedrijven en verenigingen in de oude gemeente Rijnwaarden betekent dit een forse lastenverzwaring, voor verenigingen en bedrijven zelfs 40 %. Voor ons ONACCEPTABEL!!! Lees verder

 • Schrappen van de urgentie verklaring voor woonruimte vergunninghouders

  Ons standpunt in ons verkiezingsprogramma is nog steeds actueel. Lees verder