Een half jaar wethouder in Zevenaar

Op 14 juni 2022 ben ik benoemd als wethouder in de gemeente Zevenaar. De portefeuilles die ik onder mijn beheer kreeg zijn op zijn minst zeer interessant te noemen! Namelijk: Financiën, Economie & Toerisme, Sport, ICT, Vastgoed en nog wat kleinere zaken zoals de markt en de kermis.

wethouder VVD Zevenaar Arthur Boone
Vol enthousiasme ben ik aan mijn nieuwe uitdaging begonnen. Ik moet eerlijk zeggen: ik  kwam in een warm bad terecht. Zowel in de fractie als in de coalitie en zeker ook op het gemeentehuis werd ik hartelijk ontvangen.

Met goede moed en veel energie begon ik op 15 juni aan mijn werk. De eerste maanden heb ik vooral besteed aan het leren kennen van de mensen. Wie is wie, wie hoort waar bij, welke onderwerpen liggen bij mij en welke medewerkers zijn daarbij betrokken. 
Daarna heb ik de mij toegewezen dossiers bestudeerd en ontdekt welke externe partijen ik allemaal moest leren kennen. Vanaf september heb ik een start gemaakt met het bezoeken van bedrijven. Bovendien vroegen ook de dagelijkse zaken mijn aandacht. 

De belangrijkste klus was de 1e meerjarenbegroting van dit college.
Het coalitieakkoord moest vertaald worden in een collegeprogramma. Dit collegeprogramma wordt daarna opgenomen in de begroting. Hier zit veel tijd en werk in van ambtenaren, bestuurders en uiteindelijk raadsleden. Al deze inspanningen leidden  tot een uiteindelijk unaniem aangenomen begroting met een klein aantal amendementen en moties. Het niet doorvoeren van de inflatiecorrectie op de OZB is liberaal gezien een mooie opsteker voor onze inwoners. Als verantwoordelijke voor de financiën was ik een gelukkig man en heb ik mijn eerste lakmoesproef doorstaan. 

Opmerkelijk was en is dat de volledige gemeenteraad het collegeprogramma unaniem heeft aangenomen zonder er ook maar één woord aan vuil te maken. Als onderdeel van de nieuwe coalitie mogen we daar trots op zijn. Ons akkoord is doorspekt met onze liberale inbreng en die wordt nu breed ondersteund. Dat mogen we best een succes noemen!

De coalitie staat stevig, het college ook en in de fractie draaien we steeds professioneler.

Vol vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Ik ben er trots op dat ik namens de VVD hier in Zevenaar wethouder mag zijn van deze prachtige gemeente.

Met vriendelijke liberale groeten,

Arthur Boone