Gemeentelijke financiën en lastenverdeling voor inwoners.

De jaarcijfers van de gemeente bevatten veel cijfers, vaktermen en zijn voor de meeste inwoners moeilijk te begrijpen of te lezen. In een serie van blogs gaan we deze de komende weken toelichten.

In de komende blogs doe ik een poging om de financiën inzichtelijk te maken voor alle inwoners.

Allereerst, de gemeente is er voor de inwoner. Alle gelden die de gemeente ontvangt komen direct of indirect uit de portemonnee van de inwoners. Een deel van de inkomsten van de gemeente Zevenaar komt direct vanuit u als inwoner. Daarnaast krijgt de gemeente Zevenaar elk jaar een bijdrage vanuit het rijk, de algemene uitkering. Het totaal van alle baten (opbrengsten) ligt jaarlijks tussen de 125 en 150 miljoen (ongeveer €3.000 per inwoner).

Dit geld moet de gemeente gebruiken om diensten te leveren aan de inwoners. Klik hier om meer te lezen.

Of neem direct contact op met Martin Bloemberg