Raadslid Glen Stokman maakt oversteek van Lokaal Belang naar de VVD.

Als startend raadslid is Glen Stokman er na enige tijd achter gekomen dat Lokaal Belang niet de partij is die aansluit bij zijn standpunten en verwachtingen. Glen wil graag door in politiek Zevenaar en is tot de conclusie gekomen dat de VVD beter bij hem past.

Glen Stokman

Als startend raadslid is Glen Stokman er na enige tijd achter gekomen dat Lokaal Belang niet de partij is die aansluit bij zijn standpunten en verwachtingen. Glen wil graag door in politiek Zevenaar en is tot de conclusie gekomen dat de VVD beter bij hem past.

Glen heeft aangegeven zich zeker te kunnen vinden in het onlangs vastgestelde coalitieakkoord en maakt om deze reden zijn overstap binnen de coalitie en zal zich de komende vier jaar inzetten om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Uiteraard als volksvertegenwoordiger voor het gezamenlijk beleid van de gemeente Zevenaar. Een gemeente waar zijn achterban en alle inwoners prettig kunnen wonen, werken en leven.

Lokaal Belang vindt het erg jammer dat Glen deze beslissing heeft gemaakt en dat heeft best wel wat teweeggebracht. Desondanks wenst Lokaal Belang Glen succes bij de zoektocht in de door hem gekozen politieke weg, en gaat uit van een prettige samenwerking als coalitiepartners.

 

Glen Stokman bedankt Lokaal Belang voor de geboden kans en het begrip voor de gekozen weg.