Raadsbrede motie Nood herstelfonds ondernemers gemeente Zevenaar

De zoveelste lockdown vanaf december heeft veel van onze ondernemers ernstig getroffen. Gelukkig mogen de winkels sinds 15 januari 2022 weer open, helaas de horeca en de evenementenbranche blijft in een onzekere tijd zitten en hopen 25 januari 2022 te horen wanneer ze weer open mogen. Ook andere niet essentiële ondernemers bijvoorbeeld kappers, sportscholen en de evenementen branche zijn zwaar getroffen. Dat deze zoveelste lockdown geen kwestie meer is van het hoofd boven water houden, is duidelijk, ondertussen zijn ze onder water gekomen. Daarom wil deze raad gezamenlijk tot een noodherstelfonds komen.

De nood zo hoog is, dat veel niet essentiële ondernemers van de gemeente Zevenaar, zoals hierboven genoemd, zo zwaar zijn getroffen dat ze bijna geen middelen meer hebben en genoodzaakt zijn om zaken te sluiten. Dit is een zeer ernstige zaak en hiermee komt onze gemeente ook in de problemen. Een bruisende stad en kernen zijn onmisbaar voor de leefbaarheid van onze gemeente. 

Verzoekt het college:

 

1.      Om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de raad van februari 2022, de raad een voorstel aan te bieden hoe we de getroffen niet essentiële ondernemers financieel kunnen ondersteunen;

2.      Om daarbij met een voorstel te komen welke heldere duidelijke criteria voor ondernemers gaan gelden om aanspraak te kunnen maken op dit noodherstelfonds;

3.      Aan te geven hoe een noodherstelfonds  ingericht kan worden van 1 miljoen euro en dit te dekken uit overgebleven gelden uit de TONK regeling, het corona herstelfonds en het eventueel resterende uit de algemene reserve.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Zevenaar, 26 januari  2022

 

 

De volledige raad van Zevenaar.