Gemeentelijke financiën en lastenverdeling voor inwoners.

De jaarcijfers van de gemeente bevatten veel cijfers, vaktermen en zijn voor de meeste inwoners moeilijk te begrijpen of te lezen. We leggen ze uit.

In de komende blogs doe ik een poging om de financiën inzichtelijk te maken voor alle inwoners.

 

Allereerst, de gemeente is er voor de inwoner. Zonder inwoners zou de gemeente geen bestaansrecht hebben. Alle gelden die de gemeente ontvangt komen direct of indirect uit de portemonnee van de inwoners.

 

Een deel van de inkomsten van de gemeente Zevenaar komt direct vanuit u als inwoner. Dit zijn belastingen en leges zoals de Onroerende Zaken Belasting (OZB), Parkeerbelasting en de kosten voor vergunningsaanvragen.

 

Daarnaast krijgt de gemeente Zevenaar elk jaar een bijdrage vanuit het rijk, de algemene uitkering. Dit geld is via bijvoorbeeld inkomstenbelasting bij het rijk terecht gekomen en wordt uitgekeerd aan alle gemeenten, op basis van bepaalde criteria.

 

Het totaal van alle baten (opbrengsten) ligt jaarlijks tussen de 125 en 150 miljoen (ongeveer €3.000 per inwoner).

Dit geld moet de gemeente gebruiken om diensten te leveren aan de inwoners.

Denk hierbij aan het maaien van de bermen, onderhouden van wegen, het verlenen van zorg en het stimuleren van de economie.

 

De begroting van de gemeente moet structureel sluitend zijn. Er mag niet meer geld uit gaan dan er binnenkomt. Maar er moet ook niet meer binnenkomen dan er uit gaat. De gemeente mag wat de VVD betreft een gezonde reserve hebben. Maar het geld van de inwoner hoeft niet opgepot te worden.


Meer weten? Vraag Martin Bloemberg