Coalitieakkoord 2022 - 2026

Politiek is niet alleen de kunst van wat mogelijk is, er zijn tijden dat het een kunst wordt om mogelijk te maken wat nodig is. Quote van Jacques Chirac, oud-president van Frankrijk

Wethouders Zevenaar met Arthur Boone

Het moet anders en het gaat anders, samen!

Een goede verhouding tussen het college en de gemeenteraad is de basis voor het goed besturen van de gemeente Zevenaar. We zijn gelijkwaardig en we respecteren elkaar. We werken samen voor én met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen die een belangrijke rol spelen in onze gemeente. Door de krachten te bundelen kunnen we veel voor elkaar krijgen en betekenen. We gaan het echt samen doen! Deze coalitie staat voor een gemeente waarin iedereen meetelt. Waar het samen prettig wonen, werken en leven is. We kijken naar wat ons bindt in plaats van naar wat ons verdeelt. Dit lukt alleen als we oplossingen zoeken voor de verschillen, ons verplaatsen in de ander en interesse hebben in elkaar. Elkaar vertrouwen is belangrijk. We willen eerlijk en realistisch met elkaar samenwerken. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, de natuur en onze leefomgeving. We moeten onze gemeente duurzamer en groener maken, daar zie we ook kansen voor.

Dat doen we met dit ambitieuze coalitieakkoord op hoofdlijnen en een raadsagenda. Een raadsagenda met onderwerpen waarover we eerst een open gesprek willen voeren. Dit gesprek voeren we met alle partijen in de gemeenteraad om ieders standpunten en uitgangspunten uit te wisselen nog voordat het college met een concreet voorstel komt. Dit past ook bij onze wens om meer ruimte te geven aan inwoners en belanghebbenden om vroegtijdig mee te doen (participatie). Als bijvoorbeeld een groep inwoners met een advies komt, gaan we hier graag mee aan de slag.

Tempo, duidelijkheid en daadkracht dat is waar deze coalitie voor staat. Een gemeente die werkt voor haar inwoners. We willen werken vanuit een open cultuur en zijn duidelijk in wat we doen en waarom. We zijn nieuwsgierig naar de ander en stellen de vraag: hoe is het om jou te zijn? We willen onze inwoners niet lastig vallen met onnodige regels en wetten. We werken niet letterlijk, maar vanuit hoe de wet bedoeld is. In plaats van nee zeggen, kijken we naar wat er wel kan. Ondernemers, inwoners en andere partners vinden het het prettig samenwerken met de gemeente. Iedereen is welkom in de gemeente Zevenaar, ongeacht geslacht, geaardheid of geloof. Dat laten we zien in onze manier van communiceren en werken. Vrijuit je  mening laten horen is voor iedereen vanzelfsprekend.

In ons land is er teveel verdeeldheid en ongelijkheid. De coronacrisis en de veranderingen in de wereld laten dat zien. We zien dit ook in de gemeente Zevenaar. Een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk salaris, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, de energierekening kunnen betalen, als jongeren het huis uit gaan, even kunnen buurten in het buurthuis of naar een repetitie van de zangvereniging gaan: het is voor veel mensen onzeker geworden en dat moet anders.

Wij voelen ons voor deze zaken oprecht verantwoordelijk en willen deze aanpakken.

We hebben er zin in!

Hartelijke groet,

D66, Groen Links, Lokaal Belang, PvdA, VVD

Je kunt het hier lezen.