Duurzaamheid in Zevenaar

Duurzaamheid in Zevenaar. De opinie van de VVD

Nederland staat voor een grote maar onvermijdelijke verduurzamingsopgave.

Klimaatverandering, afnemende biodiversiteit en toenemende grondstoffen schaarste maken veranderingen noodzakelijk in onder meer onze energievoorziening, ons grondstoffenverbruik en ons voedselsysteem. Deze veranderingen zullen niet alleen de fysieke leefomgeving ingrijpend beïnvloeden, maar ook onze economie: de manier waarop we werken, produceren, consumeren, ons voeden, ons verplaatsen, enzovoort. Deze veranderingen voltrekken zich de komende decennia onder invloed van verschuivende maatschappelijke normen en waarden, veranderende consumentenvoorkeuren, technologische innovaties, mondiale afspraken en geopolitieke ontwikkelingen.

De aanpassing naar een duurzame economie vraagt om visie en een weloverwogen, verstandige en innovatief beleid.

VVD Zevenaar, is geen voorstander van het gebruik maken agrarische gronden voor het plaatsten van zonneparken, of zoals men hier wenst te realiseren drijvende zonne-eilanden in een bestaand natuurgebied.

Onze kinderen en kleinkinderen moeten kunnen blijven genieten van de steeds schaars wordende natuur, waar biodiversiteit op land en water een belangrijke rol zal spelen in de toekomst.

Het streven is zonnepanelen op bestaande en nieuwe daken van de logistieke hot-spot Liemers (EMZ, Logistiek knooppunt Emmerich, Montferland, Zevenaar) verplicht toe te laten passen.

De gemeente Zevenaar zal hierin een actief beleid moeten voeren bij het afgeven van de bouwvergunningen bij deze XXL-locaties, al dan niet aangevuld met de beschikbare subsidies.

Wij zijn voorstander om de mogelijkheden verder te onderzoeken in de vorm van waterstof, geo-engineering en kernenergie, tot een betaalbare mix duurzaamheid.

Ook zijn wij als VVD Zevenaar er een groot voorstander aan te sluiten bij lokale en regionale initiatieven zoals de ‘Groene Alliantie de Liemers’ een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Samen werken ze aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de regio.


Meer weten? Neem contact op met Wim Snelders