Regeldruk

Waar mogelijk moeten het aantal regels en verordeningen worden teruggebracht.

Een voorbeeld is de recent afgeschafte forensenbelasting, dit mede op initiatief van de VVD. Waar mogelijk moeten vergunningen voor meerdere jaren worden verleend, zodat de bureaucratie vermindert.

Regels in het winkelgebied moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft. De lokale ondernemers zijn heel goed in staat daar gezamenlijk afspraken over te maken (bijvoorbeeld het beplakken van etalageruiten).