Veiligheid

Het huidige horecabeleid in het centrum van Zevenaar met een zichtbare politie werkt goed en dient wat de VVD betreft te worden voortgezet.

Het blijft belangrijk contact te houden met politie en ondernemers. Een zichtbare politie blijft ook in de dorpen van groot belang. Regels stellen zonder deze ook daadwerkelijk te handhaven heeft geen enkele zin.

De VVD is geen voorstander van een grootschalige vluchtelingenopvang in de gemeente Zevenaar. Dit zijn we niet geweest en zullen we ook niet worden. De sociale veiligheid komt daarmee te veel in de knel, zoals we ook gezien hebben in andere gemeenten. Vluchtelingen die hier mogen blijven, de zgn. statushouders, zullen in de gemeente Zevenaar komen wonen. De VVD zal daarin verantwoordelijkheid nemen. Wel vinden we dat statushouders zoveel mogelijk over alle kernen gehuisvest moeten worden. Dit vergroot maatschappelijke acceptatie maar ook integratie. Taalles, werk en het verrichten van een tegenprestatie door diegene met een uitkering zijn daarbij belangrijk. Nieuwkomers moeten daarbij actief bij sport betrokken worden (Gelrepas).

 

De verkeersveiligheid  en de verkeersdrukte is een belangrijk item, zeker met de komst van de A-15 en de verbreding van de A-12. De VVD zal zich blijven inzetten voor het realiseren van een noordelijke rondweg rondom de stad Zevenaar, om de verkeersdruk in Zevenaar (bijvoorbeeld de Arnhemseweg) te verlagen. Onze contacten met de provinciale en landelijke politiek zullen wij hierbij blijven betrekken. Doortrekken of verleggen van het Witte Kruis is niet alleen van belang voor de verkeersveiligheid van de Babberichseweg en de Dorpstraat in Babberich maar zeker is dit ook van belang voor een goede ontsluiting van het Gelders Eiland.

 

Onze gemeente wordt na deze herindeling fors groter. Er dient opnieuw bekeken te worden hoe de aanrijtijden van de hulpdiensten verbeterd moeten worden. Voor de VVD is het onacceptabel dat deze  tijden met name in de ver weg gelegen dorpen zoals Spijk niet gehaald worden. Onze buurgemeente Emmerich moet bij de oplossing van deze  problematieken ook zeker betrokken worden.