Subsidies en evenementen

De VVD is voorstander van de regel dat instellingen die gesubsidieerd worden voor iedere euro subsidie tenminste een euro aan eigen inkomen realiseren.

De fusie van de culturele instellingen tot een instelling Kunstwerk zal per saldo een besparing, ook in subsidieverstrekking moeten opleveren. Verplaatsing van Liemers Museum, Bibliotheek en Filmhuis mag niet leiden tot hogere kosten voor de gemeente. Lokale ondernemers moeten betrokken worden bij de exploitatie van het horeca-deel in Hal 12.

Het subsidiebeleid moet na de herindeling zo spoedig mogelijk uniform gemaakt worden waarbij voor de VVD de positie van plaatselijke, cultuurhistorische, verenigingen zoals Schutterijen van groot belang is. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen. 

De organisatie van evenementen in stad en dorp moet zoveel mogelijk worden ontlast van extra regels. Voor het aanvragen van dit soort vergunningen behoeven geen leges (meer) te worden betaald.