Service verlening

Dienstverlening van de gemeente moet beter

Op het gebied van dienstverlening door de gemeente is de VVD voorstander van ruimere openingstijden van het gemeentehuis, bijvoorbeeld de vrijdagmiddag, zaterdagmorgen of twee dagen tot 19.30 uur. De huidige woensdagavond is te weinig om aan de behoefte van ruimere openingstijden tegemoet te komen. Over alternatieven voor de wijze van dienstverlening moet goed worden nagedacht teneinde ook de dienstverlening voor de inwoners die verder van het gemeentehuis wonen in stand te houden en te verbeteren.