Lasten

De afgelopen jaren is de OZB fors gestegen.

Met de herindeling zal de OZB moeten worden gelijkgetrokken. De VVD vindt dat dit niet mag leiden tot lastenverzwaring voor burgers en bedrijven. Het uitgangspunt moet dan ook zijn dat het laagste tarief gaat gelden. Dit zal een vermindering van OZB lasten opleveren. Dit kan worden gedekt uit de precariobelastingen kabels en leidingen. Daardoor worden de lasten ook eerlijker over alle inwoners van Zevenaar verdeeld en komen niet allen op de schouders van huiseigenaren en bedrijven te rusten.