Herbestemming van vrijkomend kerkelijk vastgoed binnen de gemeente Zevenaar.

Diverse katholieken kerken zullen door het bisdom worden gesloten, en aan een marktpartijen worden aangeboden. De VVD Zevenaar vindt dat herbestemming adequaat moet worden opgepakt, om verpaupering door leegstand te voorkomen.

Wij zouden graag een invulling geven aan extra inzet voor de woningkrapte, door toevoeging van extra verdiepingsvloeren.

Kerken zouden een herbestemming kunnen krijgen voor een begeleidende woongemeenschap, ABC zorg of een CPO project onder inwoners die hier willen wonen.

VVD Zevenaar geeft graag de volle medewerking aan het herbestemmen van deze projecten, dit zou kunnen met versnelde procedures voor bouwvergunningen, vaak gaat het om een interne verbouwing, waarbij juist het landelijke dorpse karakter intact wordt gehouden, en de inwoners zich thuis zullen voelen.

De VVD Zevenaar vindt het herbestemmen van deze kerken die zich veelal in dorpsgemeenschappen bevinden ook een toegevoegde waarde voor de leefomgeving.