12 september 2021 is de landelijke woonprotestdag.

Voor de VVD Zevenaar is woningbouw binnen de Gemeente uiterst belangrijk en staat boven aan op onze prioriteitenlijst. Waarom vinden wij dit, om onze jeugd een kans te geven bij het huren of kopen om zelfstandig te kunnen wonen.

© Wim Snelders

Daarom zou er een juiste mix moeten zijn in het program woningbouw binnen de gemeente, flexwoningen, starterswoningen, midden segment, maar ook voldoende aanbod levensbestendige woningen / appartementen voor onze oudere inwoners om doorstromingen in de woningmarkt te creƫren.

In de huidige situatie is er een te groot verschil ontstaan tussen vraag een aanbod, de vraag is te groot, het aanbod is te klein, en dit verschil wordt alsmaar groter.

Onze stelling is dus ook om binnen een afzienbare periode het aanbod te gaan vergroten, in samenwerking met woningbouw verenigingen, en ontwikkelaars dit kunnen wij alleen door invulling te geven aan de nog vrij - liggende kavels inclusief herbestemmingsprojecten binnen de kerkdorpen, maar ook in te zetten op uitbreiding van bijvoorbeeld Vierkenshof 3.0 in Tolkamer, en Groot Holthuizen 2.0 in Zevenaar.

Ons streven is, de komende jaren een groot aantal woningen toe te voegen binnen de gemeente.