Extra middelen voor crisis-bestrijding.

Op 4 november is in de gemeenteraad van Zevenaar de begroting van de komende jaren behandeld. Ook is het Corona-herstelplan besproken. Dit plan is opgesteld om de lokale economie een impuls te geven, die door de Corona-crisis flinke klappen krijgt. Daarvoor worden enkele miljoenen ter beschikking gesteld.

De verdeling van dit bedrag is uiteraard onderwerp van discussie geweest. Doorn in het oog van de VVD was dat een groot deel het dit bedrag (1,25 miljoen euro) door het college uitgegeven zou worden aan het duurzaam maken (energieneutraal) van de eigen gemeentelijke organisatie. Dit is volgens ons geen herstel van de lokale economie maar het invullen van eigen ambities van het college.

Om die reden hebben wij de afgelopen dagen hard gewerkt om alle fracties ervan te overtuigen dat het geld bedoeld voor het corona herstelfonds ook echt toe moet gaan komen aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Dat is ons gelukt.

Na veelvuldig overleg hebben de meeste partijen zich achter ons idee geschaard. Daardoor gaat de 1,25 miljoen  nu echt naar de inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven.  Zo wordt geld geïnvesteerd in verbetering van het centrum (o.a. Muldershof), goedkoper parkeren (eerste uur gratis),  leefbaarheid in de kleine kernen, en een coulanceregeling precariobelasting van horecabedrijven voor 2021.

Ook wordt een deel van het geld ingezet voor projecten tegen vereenzaming voor ouderen, en verbetering van toeristische mogelijkheden. De eigen milieu-ambities van het college zijn daaraan ondergeschikt gemaakt.

Hier zijn we blij mee en we zijn er trots op dat het gelukt is de meerderheid van de partijen achter onze ideeën te krijgen. Dank aan alle partijen die daaraan hebben meegewerkt.