Bouwen voor de jeugd

De fractie van de VVD heeft bij de behandeling daarvan voorgesteld een deel van de kavels te reserveren voor flexibele bouw voor met name jongeren. Er zijn veel flex-woonvormen in den lande waar jonge starters goed terecht kunnen voor redelijke huur of koopprijzen. Voor veel starters zijn woningen met een prijs van boven de twee ton niet behapbaar.

Daarom zet de VVD Zevenaar al lang in voor bouwen voor deze doelgroep. O.a. hebben wij geprobeerd de voormalige school Het Vesterbos om te turnen naar goedkope verhuureenheden. De huidige coalitie van Lokaal Belang en CDA willen dat niet.

Ook nu kregen wij de handen van deze twee grootste partijen niet voor dit plan op elkaar. Hun wethouder blijft vinden dat een woning van 2,5 ton betaalbaar is. Een amendement van onze fractie is wel door de oppositiepartijen gesteund. Ook D’66 stemde tegen.

Wij blijven ons inzetten voor goedkope woningen voor jongeren die we graag binnen onze gemeente houden.