VVD wil veiligheid voor de schoolkinderen uit Spijk die naar school moeten fietsen.

In deze motie wordt de wethouder dringend gevraagd te zorgen dat hun veiligheid gewaarborgd kan worden.

Draagt het college op:

De regie te pakken om, met alle betrokkenen (incl. de SAS), in gesprek te gaan om tot een passende oplossing te komen waarbij eenieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt waarbij in maatwerk oplossingen gedacht dient te worden en deze op korte termijn ten uitvoer te brengen. Waarbij in deze tussenliggende periode ook eventueel naar een oplossingen gekeken moet worden om er voor zorg te dragen dat alle leerlingen op de reguliere schooldagen van en naar school kunnen. Als voorbeeld kan genoemd worden, alternatief leerlingenvervoer, maar niet beperkend tot. En dit spoedig naar alle betrokkenen te communiceren en op zeer korte termijn een bijeenkomst hierover te organiseren.
En daarbij m
et de politie in overleg te treden over de mogelijkheid om snelheidscontroles uit te voeren en welke snelheidsbeperkende en/of attentie-verhogende maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden, zonder dat de aanrijtijden van hulpdiensten worden vertraagd.