financiële ondersteuning ondernemers in verband met COVID-19

We hebben het geprobeerd: Om als raad persoonlijke en politieke belangen aan de kant te schuiven, om eensgezind ten tijde van deze crisis steun te geven aan onder andere de ondernemers in onze gemeente. Iedereen maakt moeilijke tijden door nu. Maar ondernemers worden ook hard geraakt. Hun inkomsten zijn bijna terug gebracht naar nul. Maar de kosten lopen wel gewoon door. Personeel moet gewoon betaald worden. Etc.

Ondernemers zijn het hart van onze maatschappij, als er 1 ondernemer omvalt heeft dat een kettingreactie. Personeel wordt werkeloos, toeleveranciers missen opdrachten. Centrum word minder aantrekkelijk en ga zo maar door.

Gelukkig heeft de landelijke overheid diverse noodhulp ingebracht maar ook als gemeente kunnen we wat doen.
Na veel lobbyen hebben we onderstaande motie uitgewerkt welke afgelopen donderdag in de raad is besproken en waarover gestemd is.
De motie is ingedient door de VVD, PvdA, D66 en Sociaal Zevenaar.
Na beraadslaging in de raad is de motie verworpen.
Groen Links en SP stemden voor maar helaas Lokaal Belang en het CDA tegen.
Wederom een impasse van de coalitie versus de oppositie.

Als u mij vraagt waarom? Werkelijk waar, ik kan u daar geen fatsoenlijk antwoord op geven.
Kijkt u de vergadering maar eens terug vanaf ongeveer 40 minuten en bepaal zelf het waarom.
Mij maakt het heel verdrietig in elk geval.

https://channel.royalcast.com/zevenaar/…

MOTIE vreemd aan de orde

Inzake: financiële ondersteuning ondernemers in verband met COVID-19
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Zevenaar,

Constaterende dat:
- Het COVID-19 virus inmiddels een pandemie is;
- De Rijksoverheid heeft besloten dat iedereen met lichte klachten thuis moet werken;
- De Rijksoverheid de inwoners gevraagd heeft zoveel mogelijk thuis te blijven;
- Deze maatregel gezonde bedrijven ernstig benadeeld;
- De belastingdienst bedrijven uitstel geeft van betaling (denk hierbij aan BTW)

Overwegende dat:
- De (kleine) ondernemers en zzp’ers op dit moment een acuut liquiditeitsprobleem hebben, maar nog steeds gezonde bedrijven hebben;
- Deze ondernemers moeite hebben om het hoofd boven water te hebben;
- Deze ondernemers ook minder opdrachten krijgen vanwege het COVID-19 virus;
- De gemeente onlangs de aanslagen voor de OZB-belasting, reclame- en precariorechten en toerismebelasting heeft verzonden;
- Het vanwege het liquiditeitsprobleem voor ondernemers lastig is dit bedrag nu op te hoesten;
- De belastingdienst uitstel van betaling heeft aangeboden;
- Het de economie ten goede komt als bedrijven gezond blijven.
- De Zevenaarse horeca hard geraakt word door sluiting.
-


Draagt het college op:
- De Zevenaarse ondernemers uitstel van betaling aan te bieden voor de gemeentelijke belastingen voor minimaal 3 maanden en zo nodig daarna te herzien afhankelijk van de ontwikkelingen;
- Het waterschap op te roepen hetzelfde te doen;
- De Zevenaars Horeca ondernemers tegemoet te komen door de precario belasting verhoging van 50% voor 2020 uit te stellen en pas in 2021 in te voeren.
- De Precario belasting 2020 alleen te heffen over de resterende maanden nadat de overheid weer toestemming heeft gegeven de terrassen te openen.