Zevenaar wil lening voor jonge starter op de woningmarkt!

Constaterende dat: 1. De gemeente Zevenaar in het verleden een regeling kende om starters op de woningmarkt onder gunstige condities een lening te verstrekken voor de aankoop van een woning; 2. Dat de regeling destijds is ingevoerd voor de wijk Groot Holthuizen om de verkoop van woningen te vergemakkelijken; 3. Dat de regeling inmiddels niet meer geldt.

Motie herinvoering starterslening

 De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 18 september 2019,

 Constaterende dat: 

  1. De gemeente Zevenaar in het verleden een regeling kende om starters op de woningmarkt onder gunstige condities een lening te verstrekken voor de aankoop van een woning;
  2. Dat de regeling destijds is ingevoerd voor de wijk Groot Holthuizen om de verkoop van woningen te vergemakkelijken;
  3. Dat de regeling inmiddels niet meer geldt.

Overwegende dat: 

  1. Dat het voor starters (vaak jongeren) in de huidige tijd lastig is een eerste woning te verwerven dit vanwege studieschulden, hoge woningprijzen etc;
  2. Dat dat het voor de gemeente Zevenaar (dus ook alle dorpen) goed is als zich daar starters vestigen;
  3. Dat het wenselijk is de startersregeling die gold voor Groot Holthuizen wederom in te voeren, maar dan voor de gehele gemeente Zevenaar. 

Verzoekt het college:

 met een voorstel naar de raad te komen om de startersleningen weer in te voeren voor de gehele gemeente Zevenaar

 en gaat over tot de orde van de dag.

 Zevenaar, 18 september 2019,

 VVD Zevenaar, P.A. Vos

PvdA Zevenaar, N. Niebuur-Sluiter


Hieronder het krantenartikel van De Gelderlander, 11 april 2020


Wie nu nét niet in aanmerking komt voor een hypotheek, kan met een starterslening misschien wél een huis kopen. Montferland en Doesburg bieden die mogelijkheid voor jongeren die hun eerste woning willen kopen al jaren.


In Montferland wordt gemiddeld tien keer per jaar gebruik gemaakt van de lening. ,,Maar in 2012 en 2013, op het hoogtepunt van de crisis, was dat aantal veel hoger”, zegt een gemeentewoordvoerder. Sinds de starterslening in 2014 in Doesburg werd ingevoerd, is er in die gemeente 35 keer gebruik van gemaakt. De lening is in Doesburg bedoeld voor de aankoop van een eerste koopwoning van maximaal 210.000 euro. Montferland hanteert voor het verstrekken van de lening een koopprijs van maximaal 172.000 euro.


Duurzaamheidslening


De voorwaarden voor de nieuwe starterslening in Zevenaar zijn nog niet duidelijk. Wethouder Hans Winters verwacht later dit kwartaal een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen doen. In 2013 kwam Zevenaar ook met een starterslening. Die werd in 2017 vervangen door de duurzaamheidslening. 


Gemeenten beslissen zelf over het al dan niet beschikbaar stellen van een starterslening. Zowel Duiven als Westervoort verstrekte in het verleden startersleningen. Van 2009 tot 2013 werden er in Duiven vijftien verstrekt. Toen was het budget op. Daarna is er volgens een gemeentewoordvoerster meer dan eens vergaderd over de vraag of de starterslening in Duiven weer zou moeten worden ingevoerd. Dat is niet gebeurd, omdat er tot dusverre te weinig betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt zijn.


Friendscontracten
Los van de starterslening hebben gemeenten en woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen tien instrumenten op een rijtje gezet om jongeren sneller aan een huis te helpen. Zoals de zogenoemde friendscontracten. Die bieden jongeren de mogelijkheid om samen met vrienden een huis in de vrije sector te delen. Daarnaast doen gemeenten en corporaties de suggestie om jongerencontracten aan te bieden. Dit houdt in dat starters van 18 tot 27 jaar een huurcontract krijgen van maximaal vijf jaar. ‘Na vijf jaar is de kans groot dat zij toe zijn aan een andere woning’, is het idee. ‘Zo komen er meer starterswoningen vrij’.


Een ander instrument is de verhuiscoach voor 55-plussers. De coach moet ouderen stimuleren om door te stromen naar een ‘levensloopgeschikte’ woning, zodat hun eengezinswoning beschikbaar komt voor jongeren. Wie 18 jaar wordt, krijgt het advies zich direct als woningzoekende in te schrijven bij Entree. Op die manier bouwen jongeren inschrijfduur op.