Dreamfields Blijft

Het plan van de coalitie om een zogenaamde vermakelijkheidsretributie in te voeren heeft op zware kritiek van de VVD (en andere oppositiepartijen) gestuit. Immers, daardoor dreigt Dreamfields uit onze gemeente weg te gaan. Dat mocht absoluut niet gebeuren. Het is een prachtig evenement dat mensen naar onze gemeente trekt en goed is voor onze lokale ondernemers. Bij de begrotingsbehandeling waren wij daar al volop tegen.

Ondanks dat de coalitiepartijen stelden dat aan belastingen niet getornd mocht worden, heeft de gezamenlijke druk vanuit de oppositie toch geleid tot een aanzienlijke verlaging van deze oneigenlijke belasting. We hadden graag gezien dat deze belasting helemaal was afgeschaft, maar zijn toch blij dat Dreamfields voor Zevenaar behouden lijkt te worden. Zo zie je maar weer: ook druk vanuit de oppositie heeft wel degelijk effect.