Amendement VVD aangenomen inzake de Regionale Energie Transitie (RES)

Op 29 januari 2020 vergaderde de gemeenteraad van Zevenaar over de Regionale Energie Transitie (RES). In deze RES wordt een start gemaakt met de gezamenlijke visie van de gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen.

Daarin wordt straks ook vastgelegd dat de gezamenlijke gemeenten moeten aangeven hoe zij aan de duurzaamheidsopgave gaan voldoen.

Omdat wij vinden dat over de manier waarop uiteindelijk de gemeenteraad zelf beslist hebben wij een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat die bevoegdheid ook bij onze raad blijft. Wij willen niet dat andere gemeente bepalen of en waar wij windmolens of zonneparken plaatsen. Die bevoegdheid blijft bij ons.

Een amendement om daarvoor te zorgen is door ons ingediend en vrijwel unaniem aangenomen. Zo blijft de gemeenteraad van Zevenaar zelf aan de knoppen zitten.