Ingediende wijziging warmtetransitievisie Gemeente Zevenaar

In diverse gemeenten ligt de ambitie-lat hoger dan de landelijke lijn. Veel van deze gemeenten die de lat nog hoger leggen dan de gemeente Zevenaar merken dat bij de uitwerken van het beleid dat het landelijke wettelijk kader nog ontbreekt of nog flink in de kinderschoenen staat. Dit maakt het proces duur om het degelijk beleid te maken, uit te rollen en te handhaven niet alleen duur, moeizaam maar wekt ook vooral veel teleurstellingen op bij inwoners en ondernemers. We scheppen hiermee ook verwachtingen. De indieners zouden het ronduit jammer vinden als het Zevenaarse tempo dadelijk de realisatie in de weg gaat staan of zorg draagt voor een slecht beeldvorming. Ook kunnen inwoners en ondernemers niet profiteren van landelijke (fiscale) regelingen, waardoor zij onnodig fors moet investeren. Door het in de pas meelopen met de landelijke trend worden veel (juridische en fiscale) uitvoeringsproblemen voorkomen en kan de gemeente – ons inziens – beter meeliften met landelijk beleid, subsidie regelingen en wetgeving. Om de bovengenoemde redenen stellen wij voor om de realisatie termijn gelijk te stellen aan het landelijk tempo.

 

Amendement Uitvoering Warmtetransitievisie

 

De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel Warmtetransitievisie Zevenaar (Z/18/312893);

 

De raad besluit:

 

1. De Warmtetransitievisie Zevenaar (nr. 922928) vast te stellen.

 

wordt gewijzigd in:

 

1. De Warmtetransitievisie Zevenaar (nr. 922928) vast te stellen, waarbij in de uitwerking en de uitvoering gelijke tred wordt gehouden met het landelijk regeringsbeleid en tempo voor het realiseren van de energietransitie.

 

Toelichting

In diverse gemeenten ligt de ambitie-lat hoger dan de landelijke lijn. Veel van deze gemeenten die de lat nog hoger leggen dan de gemeente Zevenaar merken dat bij de uitwerken van het beleid dat het landelijke wettelijk kader nog ontbreekt of nog flink in de kinderschoenen staat.

 

Dit maakt het proces duur om het degelijk beleid te maken, uit te rollen en te handhaven niet alleen duur, moeizaam maar wekt ook vooral veel teleurstellingen op bij inwoners en ondernemers. We scheppen hiermee ook verwachtingen.

 

De indieners zouden het ronduit jammer vinden als het Zevenaarse tempo dadelijk de realisatie in de weg gaat staan of zorg draagt voor een slecht beeldvorming. Ook kunnen inwoners en ondernemers niet profiteren van landelijke (fiscale) regelingen, waardoor zij onnodig fors moet investeren.

 

Door het in de pas meelopen met de landelijke trend worden veel (juridische en fiscale) uitvoeringsproblemen voorkomen en kan de gemeente – ons inziens – beter meeliften met landelijk beleid, subsidie regelingen en wetgeving.

 

Om de bovengenoemde redenen stellen wij voor om de realisatie termijn gelijk te stellen aan het landelijk tempo.  

 

 

Zevenaar, 27 november 2019

 

P.A. Vos, VVD Zevenaar

 

 

Dit amendement is aangenomen / verworpen in de vergadering van [verder invullen door griffie].

 

Stemverhouding: Fracties voor:                                      Fracties tegen:

                                                                

 

 

 

 

De griffier,                                                           De voorzitter,