Motie PFAS Zevenaar

Grondverzet in Zevenaar weer mogelijk Met het aanpassen van de norm voor PFAS (een groep chemische stoffen die van nature niet afbreekbaar is) zorgt de gemeente Zevenaar dat grondverwerkers en tuinders weer aan de slag kunnen. Sinds de invoering van de strenge landelijke norm voor PFAS op 1 oktober liggen veel projecten stil omdat het aandeel PFAS in de grond bijna overal hoger is dan de nieuwe norm. Deze norm is het gevolg van het Nederlandse bodembeleid dat erop is gericht verspreiding van vervuilde grond te voorkomen. De vervuilde grond mag niet worden verplaatst naar natuur- en landbouwgebieden waar de vervuiling nog niet in kaart is gebracht.

Motie hogere norm PFAS

 

De gemeenteraadvan Zevenaar, in vergadering bijeen op 27 november 2019, vreemd aan de orde vande dag;

 

Constaterende dat:

  1. Sinds 1 oktober 2019 in het hele land een tijdelijke, zeer strenge norm van 0,1 microgram voor PFAS geldt;
  2. PFAS op veel plekken voorkomt boven deze norm en er sindsdien veel baggerprojecten en projecten in de woningbouw en infrastructuur nagenoeg stilstaan;
  3. De oostelijke gemeenten in de Achterhoek en Twente met een eigen, hogere norm voor PFAS komen.

 

Overwegende dat:

  1. Hierdoor het weer makkelijker wordt om grond te vervoeren en af te zetten;
  2. Bouwers en hoveniers daarmee meer ruimte krijgen om te werken;
  3. De betrokken omgevingsdiensten, die namens gemeenten vergunningen verlenen en handhaven, hierover een positief advies hebben gegeven;
  4. De norm fors wordt verhoogd, naar 3.0 microgram PFAS per kilo grond;
  5. Alle gemeenten in de Achterhoek en in Twente met de verhoging hebben ingestemd of dat naar verwachting binnenkort doen.
  6. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeeft dat gemeenten met een eigen, hogere norm mogen komen dan de zeer strenge norm van 0,1 microgram per kilo grond voor PFAS;
  7. Om stagnatie in de woningbouw en Infrastructuur te voorkomen ook in Zevenaar de norm moet worden verhoogd in dezelfde mate als nu van toepassing is verklaard in Twente en de Achterhoek.

Draagt  hetcollege op:

 

1.       De PFAS-normen tijdelijk te verhogen naar 3 microgram in de gemeente Zevenaar;

2.  Over de uitvoering hiervan in overleg te treden met de omgevingsdienst ODRA alsmede de daarbij betrokken gemeenten.