Pascal de Winkel

Pascal de Winkel

Sinds 2010 ben ik politiek actief binnen de gemeente Zevenaar. In eerste instantie in een adviserende rol binnen de fractie en vanaf begin 2015 als raadscommissielid Samenleving. Hier heb ik mij ingezet voor een gezond sociaalbeleid waar zelfredzaamheid voorop staat en iedereen de zorg en aandacht krijgt die nodig is.

Met mijn bedrijfskundige achtergrond zet ik mij de komende periode graag in voor de nieuwe gemeente Zevenaar. Voor mij zullen hierbij de speerpunten zijn bereikbaarheid, economie, huisvesting en gezond financieel beleid.


VVD bestuur:

Pascal de Winkel: Een gewaardeerd fractielid en sinds een jaar lid van de commissiesamenleving. Is sterk gemotiveerd om de VVD als raadslid te versterken