VVD gaat voor de jeugd!

De Fractie van de VVD Zevenaar heeft de zomervakantie goed gebruikt om na te denken over de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Het afgelopen is door ons fractie sterk ingezet op versterking van de economie (extra viaduct 7-Poort bijvoorbeeld) en het zoveel mogelijk voorkomen van lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven. Uiteraard gaan we op deze voet verder.

De VVD Zevenaar ziet met lede ogen dat het voor jongeren heel moeilijk is geschikte huisvesting in Zevenaar te vinden. Dat is deels een landelijke trend maar Zevenaar vergrijst meer en sneller dan ons omringende gemeenten. Dit willen we doorbreken. Enerzijds door te proberen meer woonruimte om maat te krijgen voor ouderen zodat er doorstroming is, maar vooral door betaalbare woonruimte te creëren voor jongeren.

“De huidige twintigers hebben veel moeite geschikte woonruimte te vinden”, aldus Peter Vos, fractievoorzitter van de VVD. “Kopen is vaak nog te vroeg en met huren rond de € 1.000,-- per maand is er voor deze generatie ook weinig mogelijk. We willen dus dat er meer woonruimte komt van rond de 500,-- per maand en zien daar mogelijkheden voor in Zevenaar. We hebben al met ontwikkelaars daarover gesproken.”

De VVD zal zich tot het uiterste inspannen de andere politieke partijen in de gemeenteraad hierin mee te krijgen en dan niet alleen met woorden met vooral met daden en concrete stappen. De VVD heeft daarvoor inmiddels een aantal voorstellen in de maak. Wordt vervolgd!