FINANCIËLE TOESTAND ZEVENAAR ZORGWEKKEND

De financiële positie van Zevenaar is, zo blijkt plots uit de Voortgangsrapportage, zorgwekkend. Zoals de feiten nu zijn,stevent Zevenaar af op een miljoenentekort dit jaar en de komende jaren. Onder andere hoge kosten in de jeugdzorg zijn daarvoor verantwoordelijk.

Alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn plotseling verbaasd. Tot voor kort was er namelijk volgens dit Lokaal Belang/CDA college  helemaal niets aan de hand. Zevenaar stond er financieel prima voor en waarschuwingen vanuit de provincie werden weggewuifd. Dat kan twee dingen betekenen: of de raad is voor de gek gehouden of het college is zelf volledig verrast en heeft dus totaal geen regie. Ik weet niet wat het ergste is.

Voor de VVD Zevenaar komt het echter niet als een verrassing. Als langer hameren wij op een gezond huishoudboekje van de gemeente. Ooit genoodzaakt door onverantwoordelijke risico’s door grondaankopen, hebben wij steeds aangedrongen op een degelijk uitgavenpatroon. Geen onverantwoorde uitgaven en geen miljoenenprojecten en lage lasten voor inwoners en bedrijven. Meevallers moeten niet direct weer worden uitgegeven.

Het nieuwe gemeentehuis maar vooral ook onze nieuwe cultuurtempel HAL 12 had wat ons betreft niet gerealiseerd mogen worden. Te duur, te groot en te megalomaan. Grootheidswaanzin ten top die de OZB tot forse hoogten hebben doen stijgen.

Ook de zorgkosten baren ons al lange tijd zorgen. Al vanaf het moment dat veel zorgtaken op de gemeente afkwamen hebben wij ervoor gepleit binnen de budgetten te blijven.

Helaas hebben de afgelopen college’s onder leiding van lokaal belang daar weinig van aangetrokken. Daardoor heeft de gemeente geen spek op de botten om tegenvallers op te vangen.

Sommigen beweren dat Zevenaar geld genoeg heeft omdat er veel grond wordt verkocht. Dat laatste is ook zo maar dat is heel hard nodig om alle verliezen in de grondexploitatie goed te maken.

Wat nu?

Natuurlijk moet er eerst geprobeerd worden de kosten van o.a. jeugdzorg terug te dringen. We moeten terughoudend met de middelen omgaan en soms ook nee durven te verkopen. Waar het echt nodig is, mag hulp natuurlijk niet uitblijven maar wij denken dat het efficiënter en dus ook goedkoper kan en moet.

Ook verder zal de gemeente een sobere gemeente moeten zijn. Wat ons betreft betekent dat onder andere geen verdere uitgaven aan HAL 12 en ook het voorterrein van het gemeentehuis zal eenvoudig moeten worden ingericht. Ook op andere terreinen zal bekeken moeten worden wat noodzakelijk is en wat kan wachten.  Bij de begrotingsbehandeling in dit najaar zullen wij zeker daartoe voorstellen doen.

Een ding is voor ons duidelijk: de huiseigenaar en de ondernemers mogen van dit beleid niet de dupe worden met verdere verhogingen van de OZB. U kunt wat dat betreft op ons rekenen.