Motie Turmac Cultuur Centrum (TCC)

De naam “HAL 12” de werktitel is geweest van het te realiseren cultuur cluster Burgemeester Jeroen Staatsen in zijn nieuwjaarstoespraak 2017 aangegeven heeft dat de Turmac hal de naam zou worden. Door inwoners een petitie is aangeboden i.v.m. de naam van de nieuwe Cultuur Hal Bewoners daarin uitdrukkelijk aangeven dat de naam Turmac terug moet komen in de naamgeving. Het college aan de brede roep uit de samenleving en raad geen gehoor wil geven.

De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 03 april 2019,

 

Constaterende dat:

 

  1. De naam “HAL 12” de werktitel is geweest van het te realiseren cultuur cluster
  2. Burgemeester Jeroen Staatsen in zijn nieuwjaarstoespraak 2017 aangegeven heeft dat de Turmac hal de naam zou worden.
  3. Door inwoners een petitie is aangeboden i.v.m. de naam van de nieuwe Cultuur Hal
  4. Bewoners daarin uitdrukkelijk aangeven dat de naam Turmac terug moet komen in de naamgeving.
  5. Het college aan de brede roep uit de samenleving en raad geen gehoor wil geven.

 

Overwegende dat:

 

  1. De naam Turmac een positieve naast een historische waarde heeft in Zevenaar en de regio,
  2. Da naam “HAL 12” – behalve als werktitel  - niet leeft in de samenleving en geen recht doet aan het verleden van Zevenaar en haar verleden.   

 

Draagt het college:

 

1.       Recht te doen aan wens van de indieners van de petitie;

2.       De naam “Turmac” in de naamgeving van het cultuur cluster mee te nemen. Waarbij onze fractie de naam Turmac Cultuur Centrum een passende naam vinden.

3.       Dit per omgaande uit te dragen naar alle betrokkenen bij het cultuur cluster.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Zevenaar, 03 april 2019

 

P. Vos, VVD