Amendement Basisschool de BEM

De fractie van de VVD is niet voor het verplaatsen van leerlingen naar een andere locatie dan de BEM. De BEM is een Daltonschool waarbij dit afbreuk doet aan de onderwijsvorm die gekozen is door de BEM. De VVD vindt goed onderwijs en passende onderwijslocaties voor onze kinderen van groot belang. Verbazing alom binnen onze fractie over het voorstel wat er nu voor ons ligt. Naast de reeds al bestaande verkeerschaos zien wij busvervoer een verergering van de veiligheid in deze verkeerssituatie. Hierbij zijn wij niet voor lapmiddelen. Dus busvervoer en noodlokalen zijn geen wenselijk resultaat! Busvervoer zien wij dus al helemaal niet zitten. Gezien de huidige situatie blijft alleen de optie van de noodlokalen over. Maar dan alleen tijdelijk.

Voorgesteld wordt:

 

Het raadsbesluit als volgt te amenderen:

1.    Een krediet, groot maximaal € 100.000,00, ten behoeve van het plaatsen van tijdelijke noodlokalen, voor maximaal drie jaar en zo spoedig te beginnen met de bouw van voldoende schoolwoningen.

 

 

Ondertekening:

Zevenaar, 21 mei 2018

 

De fractie van de VVD,