VVD faliekant tegen OZB-verhogingen!

De VVD heeft inmiddels de nodige schriftelijke vragen aan het college gesteld. Voor ons is duidelijk dat CDA en Lokaal Belang hun verkiezingsbeloften nl. dat de fusie tussen Zevenaar en Rijnwaarden niet zou leiden tot lastenverzwaring, nu al niet nakomen.

Het is volgens ons niet nodig deze verhogingen door te voeren. Niet voor niets hadden wij in ons verkiezingsprogramma staan dat het laagste OZB tarief van Zevenaar en Rijnwaarden zou moeten gelden. Zo leidt herindeling niet tot extra belastingen. De dekking daarvoor hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma staan: de precariorechten zijn meer dan voldoende om dat op te vangen. Zo is het ook door ons in 2015 al aan de gemeenteraad van Zevenaar voorgesteld en door alle partijen (behalve de PvdA) akkoord bevonden: de precario zou gebruikt worden voor lastenverlichting.

Wij roepen alle gedupeerden van dit beleid op om hier geen genoegen mee te nemen. Laat je stem niet verloren gaan en laat horen dat dit onacceptabel is. Kom dus naar de vergadering van de commissie middelen op donderdag 8 maart om 19.30 uur op het gemeentehuis van Zevenaar.