Schrappen van de urgentie verklaring voor woonruimte vergunninghouders

Aanstaande woensdag staat de raadsvergadering op de planning waarin de huisvestingsverordening Zevenaar vastgesteld gaat worden. In juli 2017 is een wetswijziging doorgevoerd die geen urgentie meer verleend aan statushouders. Gemeenten mogen hier wel van afwijken in hun huisvestingsverordening. De gemeente Zevenaar volgt de huisvestingsverordening van de regio Arnhem/Nijmegen en deze hebben de urgentie verklaring hier nog steeds in staan. De VVD vindt dat deze urgentie verklaring achterwege kan blijven in de gemeente Zevenaar, zodat jongeren meer kansen hebben op een woning wegens het toch al onder druk staan van de woningmarkt. Derhalve dienen wij hiervoor een amendement in om de urgentie verklaring voor vergunninghouders te schrappen.

Amendement raadsvoorstel huisvestingsverordening gemeente Zevenaar


De fractie van de VVD is van mening dat het landelijke beleid waarin gesteld wordt dat vergunninghouders geen urgentie meer hebben gevolgd wordt. Vergunninghouders mogen de wachttijd voor andere woningzoekende niet verlengen. Omdat de hoge druk op onze woningmarkt voor starters toch groot is en dit het nog eens extra verlengt.  

Dat het college aangeeft dat in de regio Arnhem‐Nijmegen alle gemeenten met één toewijzingssytematiek en éénzelfde regionaal afgestemde huisvestingsverordening werken doet hier niets aan af. Arnhem/Nijmegen hebben een totaal andere problematiek dan Zevenaar. 

In die verordening was op basis van de verplichting uit de wet de voorrang voor vergunninghouders geregeld.   Natuurlijk vindt ook de fractie van de VVD dat we moeten voldoen aan de taakstelling, maar omdat via een urgentieverklaring te regelen vinden wij niet de juiste weg. 

Aanpassing voorrangsregeling

Het kabinet wil dat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet oploopt. Vergunninghouders krijgen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Ook al heeft de gemeente een huisvestingsverordening.