Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen loont.

BKC, partner in groen en milieu, bedenkt innovatieve oplossingen om de CO2 emissie in onze omgeving te reduceren. Fred Hakvoort vertelde enthousiast over ontwikkelingen zoals de aanleg van olifantsgras (miscanthus) langs de A12 dat fijnstof opneemt, geluid reduceert en na oogsten jaarlijks ruim 300 TON droge massa oplevert dat energie kan opwekken in biomassacentrales. Dat maakt Zevenaar tot de op één na grootste biomassa producent van Nederland! Dit komt overeen me 750 auto’s aan CO2 reductie. De CO2 reductie is zijn core business geworden en binnenkort wil hij een tweede fabriek openen in Gelderland.

Lokale ondernemer, Arthur de Neree, heeft De Koekfabriek opgericht, waar ambachtelijke koekjes worden gemaakt. Zijn werknemers zijn hoofdzakelijk  verstandelijk gehandicapten, die op deze wijze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Er zijn inmiddels al enkele vestigingen van De Koekfabriek in Nederland, een bewijs dat ondernemen op deze manier ook commercieel mogelijk is.

Na de pauze werd gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid met de panelleden in discussie te gaan. Er blijkt al veel aandacht te zijn voor duurzaam ondernemen maar er is behoefte aan een breder podium om kennis en ervaring te delen. Ook open dagen die door bedrijven worden georganiseerd, blijken veel bezoekers te trekken. De lokale gemeenten kunnen veel betekenen voor ondernemers, in dit geval Zevenaar, door een goed kennisniveau van de regelgeving en door zich meer als een pro-actieve partner op te stellen en niet als een onvermijdelijke hindernis, met lange procedures. In het hoger onderwijs is al ruim aandacht voor duurzaamheid en innovatie; het middelbaar onderwijs dient hier zeker ook bij betrokken te worden.  

De aanwezige ondernemers maakten graag gebruik van de gelegenheid om Remco Dijkstra, die in Rutte III het woord gaat voeren over Infrastructuur en vervoer, nog eens dringend op het hart te drukken haast te maken met de aansluiting van de A15 en verbreding van de A12 zodat Zevenaar optimaal  haar unieke logistieke positie kan benutten.