Joke Koenen

Joke Koenen

Als actieve pensionado onderschrijf ik van harte het liberaal gedachtegoed en de bescherming van de democratie. Het vertrouwen in de overheid en dus ook in het lokaal bestuur is niet meer zo groot. Dat is niet goed en daar moet aan gewerkt worden.

Deze raadsperiode kent grote uitdagingen op het gebied van wonen,  bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarom is respectvolle samenwerking, deskundigheid en strategie belangrijk voor alle ontwikkelingen. Constructieve samenwerking met de fracties, regiogemeenten, met Provinciale staten maar bovenal met burgers en bedrijven,  vind ik als raadslid de belangrijkste voorwaarde om tot goede resultaten voor Zevenaar te komen.

Burgerinitiatieven die verbinden en waarin iedereen mag participeren zijn waardevol. Er is veel mogelijk, niet alles mag wat kan en we besluiten democratisch. Daarnaast moet werken wel lonen. Natuurlijk moet er een vangnet zijn voor degenen die hiertoe niet in staat zijn. Een vangnet met perspectief!

Woon 25 jaar in Zevenaar en heb hiervoor ruim 20 jaar in Pannerden gewoond. Naast 50 jaar werkervaring in profit en nonprofit organisaties heb ik als vrijwilliger in diverse bestuursfuncties gewerkt. Ik geniet van de prachtige Liemers en wil enthousiast hieraan bijdragen, zodat ook toekomstige bewoners kunnen ervaren dat het hier fijn wonen, werken en leven is.